Kennismakingsgesprek

Dit eerste gesprek is telefonisch of kan plaatsvinden bij mij in de praktijk. Dit gesprek is geheel vrijblijvend. Naar aanleiding van deze eerste kennismaking wordt de keuze gemaakt of we met elkaar een coachingstraject gaan starten.


Intakegeprek ouders

Voorafgaand aan dit gesprek ontvangt u een vragenformulier. Deze kunt u thuis invullen en vervolgens meenemen naar het intakegesprek. Doel van dit gesprek is dat u en ik helder krijgen wat er speelt om uiteindelijk te komen tot het formuleren van uw wens en hulpvraag.


Eerste kennismaking kind

Met behulp van spel, creatieve werkvormen en gesprek maak ik kennis met uw kind en uw kind met mij. Tijdens deze sessie werk ik er naar toe de hulpvraag van uw kind duidelijk te krijgen. Deze hulpvraag zal uiteindelijk leidend zijn tijdens het coachingstraject.


Coachingstraject

Eerst zal ik met het kind op zoek gaan naar de gevoelens die spelen bij het probleem. Deze gevoelens hebben erkenning nodig. Ook gaan we op zoek naar de behoefte van het kind en naar wat het nodig heeft om weer in balans te komen. Ik begeleid het kind in het (her)ontdekken van eigen kracht en talenten zodat het uiteindelijk vanuit deze kracht kan komen tot eigen oplossingen.


Tijdens de sessies maak ik gebruik van de verschillende methoden en technieken die passen bij het individuele kind en de aard van het probleem:


  • Gesprek
  • Creatieve werkvormen: Tekenen, kleien, schilderen, knutselen
  • Contextuele werkvormen als “Een taal erbij” en “De levenslijn”
  • Sensen, focussen. (Om geest en gevoel bij elkaar te brengen)
  • Ontspanningsoefeningen voor kinderen
  • Rollenspel
  • Voice dialoque voor kinderen
  • Kwaliteitenspel
  • Gebruik van handpoppen


Het aantal sessies per coachingstraject is afhankelijk van het kind. Dit omdat  ieder kind uniek is en een eigen hulpvraag heeft. Gedurende het traject zal ik regelmatig contact onderhouden met u als ouder(s)/verzorger(s).

       


Afsluiting

Na de laatste sessie volgt een eindrapportage. Dit zal in overleg mondeling of schriftelijk gebeuren.


Praktijk voor Kindercoaching