Praktijk voor Kindercoaching


Mijn naam is Jeanette Sonneveld. Getrouwd, moeder van 4 kinderen. Ik werk nu ruim vijf en twintig jaar in het basisonderwijs als leerkracht, als coördinator van de leerlingenzorg en als remedial teacher. Tijdens mijn werk in het basisonderwijs heb ik veel ervaring opgedaan in het observeren en individueel begeleiden van kinderen.


Als gediplomeerd Kindercoach en trainer Sociale Vaardigheden  ben ik in staat kinderen verder helpen in hun sociale en emotionele ontwikkeling.


Daarnaast ben ik gecertificeerd Jamara rekencoach. Dat betekent dat ik kinderen met ernstige rekenproblemen begeleid bij het alsnog, opnieuw of beter leren rekenen.


Werken met kinderen heeft mijn hart. Ieder kind is uniek in de manier waarop hij of zij de wereld om zich heen voelt en ervaart en elk kind geeft daar op eigen wijze uiting aan.                                           


Ik sta  als kindercoach naast het kind. Erkenning van het gevoel en inzicht in wat nodig is, is belangrijk om te kunnen komen  tot (her)ontdekken van eigen kracht en eigen oplossingen.


De volgende cursussen heb ik gevolgd:


Pop talk

Visualiseren van wat er speelt bij kinderen. Communicatie in beeldKind en Gezin in evenwicht

Familieopstellingen met kinderen en jongeren in hun gezin.Jamara rekencoach

Begeleiden van kinderen die moeite hebben met inzicht in het getalsysteem.Een taal erbij  (Vechtscheiding)

Visualiseren van wat er speelt bij jongeren en volwassenen bij scheiding.Basiscursus 'Een taal erbij'

Visualiseren van wat er speelt bij jongeren en volwassenen.SOVA training 'Train de trainer'

Sociale Vaardigheden voor kinderen